Nepoštovanje državnih simbola na Internetu

ili korišćenje Wikipedije na svoju ruku

Do sada je već prešlo u tradiciju da pojedinci ili političari pokreću medijsku priču oko crnogorskih simbola. Ili nekome smeta grb ili zastava ili himna, a neko nešto da dodaje ili da oduzima od istih. Ili nekome smeta grb, ali ne zastava i himna; ili nekome smeta dio grba, ali ne i cijela zastava i dio himne; ili nekome smeta himna i dio grba, ali ne i dio zastave (………) ili nekome smeta i cio grb i cijela zastava i cijela himna. U jednoj opštini obilježava se dan opštine intoniranjem himne, u drugoj ne, a u trećoj se skraćeno izvodi himna – kao na Olimpijadi. Puno kombinacija je u igri… Ipak, pojedine državne institucije, upravo koje trebaju da se pridržavaju važećih crnogorskih zakona i propisa, iskazuju nepoštovanje prema državnim simbolima – i to putem zvaničnih Internet prezentacija.

Postoje zakonski propisani standardi dizajna grba i zastave – koji se nalaze na zvaničnoj stranici Vlade CG. Prema članu 9. Zakona o državnim simbolima, “na Grbu i Zastavi nije dozovoljeno ništa ispravljati, dodavati ili mijenjati.” Ipak, dizajneri Internet prezentacija su odlučili da za svoj dizajn upotrijebe ono što im prvo nađe pri ruci na Googlu – a to je – Wikipedia.

Wikipedia, koja sebe predstavlja online enciklopedijom koju svako može da mijenja i upotrebljava kako hoće sadži veliki broj netačnih, neprovjerenih ili pristrasnih informacija, i iz tog razloga nikada se informaciji sa Wikipedije ne smiju uzimati “zdravo za gotovo”. To je, kao što se vidi, slučaj sa crnogorskim državnim grbom.

Lažni i pravi grb CG

“pronađite razlike između lijeve i desne glave”

Dajemo primjere Internet prezentacija par državnih organa koje, možda nesvjesno, krše državne simbole:

Blog Ministarstva finansija

minfin
Bilo iz razloga što postojeći sajt ministarstvu nije bio dovoljan, ili iz razloga što se htjelo približiti ciljna grupa i animirati “crnogorska IT zajednica”, Ministarstvo finansija je pokrenulo svoj zvanični blog. Ideja nije bila loša, projekat je počeo objavljivanjem autorskih tekstova, i bio je umrežen sa većinom popularnih društvenih mreža. Ipak, od januara 2013. godine nije nastavilo sa projektom. Ono što vizuelno narušava projekat dominacija improvizovanog grba Crne Gore na samoj prezentaciji.

Zavod za zaštitu intelektualne svojine

zziscg
Paradoksalno je da institucija koja treba da štiti žigove, patentente ili geografsku oznaku porijekla do sada nije uočila da njenu zvaničnu prezentaciju krasi “falš” državnog grba. Dalji komentar nije potreban.

Službeni list Crne Gore

slcgSluzbenilist.me je zvanična prezentacija institucije u kojoj je pomenuti zakon i objavljen. Sajt vodi i održava jedna kompanija iz susjedne države koja se, izgleda, pomenutog zakona nije pridržavala tokom izrade.

Lista sajtova koji sadrže lažnu verziju grba, odnosno onog sa Wikipedije nije konačna. Ali ono što se mora očekivati jeste ispravka i dodatna kontrola sadržaja na zvaničnim prezentacijama državnih organa.

Takođe, na raznim prijemima u inostranstvu možete da naiđete na “falš” zastave…

cg nato

Strašno!

wikiped warning

Zato – upotrebljavajte Wikipediju na vlastiti rizik.